PRINCIPIS

Un grup de membres del Moviment Pirata i afiliats de Pirates de Catalunya, enfront de la degradació del nostre medi ambient i de tot el que dona vida, tant a nosaltres com a la resta de les espècies amb les que convivim en aquest planeta, hem decidit crear una agrupació ecologista dins el Moviment Pirata.

La nostra intenció és lluitar contra tot allò que atenta contra la natura, el medi ambient i la supervivència de totes les espècies que avui conviuen amb nosaltres, fomentant d’una manera activa i des del Moviment Pirata, una agricultura ecològica i sostenible, la millora del medi ambient, i la conservació i recuperació de la natura.

Pensem que poc podrem defendre l’ideari pirata, en el que sens dubte creiem, en un món inhabitable, amb un mar contaminat i buit d’espècies marines, i amb un aire irrespirable.

Amb aquest objectiu volem crear un espai de treball per tots aquells que defensen els ideals de Pirates de Catalunya i el Moviment Pirata i, alhora, una posició definida a favor de l’ecologia, el medi ambient, la conservació de la natura i de totes les espècies que poblen el planeta. També volem engrescar a tots aquells que, sense ser afiliats, simpatitzin amb Pirates de Catalunya i vegin en aquest manifest reflectides bona part de les seves idees.

Els nostres principis es poden veure reflectits dins una part de la ètica hacker, és a dir:

La Llibertat
La Convivència
La Veritat
La Igualtat
El Coneixement Lliure
La Transparència
Els Drets Humans
L’Autogovernança

I sota aquests principis lluitarem per aconseguir que el nostre planeta es converteixi en un lloc amable per totes les espècies.